100 lat za nami,

Przyszłość z Tobą przed nami !

 

Górka to szacowna jubilatka, śmiało patrząca w przyszłość.

Panujący w szkole klimat sprzyja nauce i rozwijaniu indywidualnych pasji

 

Gimnazjalisto , jeśli wybierzesz naszą szkołę:

Uzyskasz wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin wiedzy umożliwiające Ci osiągniecie wysokiego wyniku egzaminu maturalnego , a potem podjęcie nauki na prestiżowych kierunkach. Nasi absolwenci kształcą się na uniwersytetach medycznych, wymagających kierunkach politechnicznych i humanistycznych. Rokrocznie zdawalność matur i osiągane wyniki przekraczają średnie krajowe wśród absolwentów liceów.

Będziesz miał możliwość poszerzania swojej wiedzy na zajęciach organizowanych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, UMCS i zajęciach organizowanych we współpracy z Politechniką Lubelską

Będziesz mógł uczestniczyć w dodatkowych zajęciach unijnych uzupełniających twoją wiedzę oraz lepiej przygotowujących Cię Do matury i dalszej nauki.

Twoi nauczyciele będą prowadzić dodatkowe zajęcia przygotowujące Cię do egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu.

Uzyskasz większe szanse w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, do których przygotują Cię Twoi nauczyciele. W ostatnim roku szkolnym Twoje starsze koleżanki i koledzy uczący się w naszej szkole, zostali finalistami olimpiad i konkursów na szczeblu krajowym i wojewódzkim.

W naszej szkole masz duże szanse na uzyskanie stypendium Starosty Kraśnickiego, Marszałka Województwa lub Prezesa Rady Ministrów. W ostatnim roku stypendia Starosty uzyskało 76 uczniów i absolwentów, a stypendia Marszałka 14, co jest największą liczbą w powiecie.

Otrzymasz możliwość korzystania z nowoczesnych i dobrze wyposażonych sal i pracowni lekcyjnych, wyremontowanej sali gimnastycznej , oddanego do użytku w 2017 roku boiska szkolnego i bieżni lekkoatletycznej , szkolnego barku i strefy relaksu.

Gimnazjalisto, szkoła to nie tylko nauka !

W naszych murach spotkasz nowych i sympatycznych kolegów i koleżanki, z którymi będziesz miał możliwość przeżyć szalone chwile młodości. Nie przypadkiem zdobyliśmy tytuł „Najbardziej klimatycznej szkoły Lubelszczyzny” .

Do dobrej atmosfery w szkole przyczyniają się życzliwi i kompetentni nauczyciele. Wielu z nich jest egzaminatorami maturalnymi i zawodowymi z dużym doświadczeniem .

Jeśli tylko zechcesz to możesz włączyć się w liczne akcje charytatywne w ramach Klubu Wolontariusza czy w cykliczne akcje honorowego krwiodawstwa.

Będziesz też mógł włączyć w liczne wymiany międzynarodowe, które pomogą Ci szlifować języki obce i poznać nowych zagranicznych przyjaciół. Dotychczas uczniowie „Górki” odwiedzili Belgię, Bułgarię, Francję, Hiszpanię, Rumunię, Turcję, Wielką Brytanię  i Włochy.

 

I LO im.Tadeusza Kościuszki oferta profili kształcenia

 
 
 

KLASY

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji

Polecamy tę klasę:

 

  A

matematyka, fizyka, informatyka

matematyka, informatyka, język polski, język angielski

przyszłym konstruktorom wieżowców i stadionów, młodym odkrywcom tajemnic świata, którzy marzą o kierunkach politechnicznych i inżynierskich np.: inżynieria, mechatronika, budownictwo, transport, elektronika, geodezja, finanse i bankowość, logistyka, informatyka i ekonometria, itp.

B

matematyka, geografia, język angielski

 

matematyka, geografia, język polski, język angielski

zainteresowanym tajemnicami bankowości, rynku kapitałowego i biznesu, przyszłym przedsiębiorcom, znawcom marketingu, filologom, lingwistom, przygotowującym się do studiowania : gospodarki przestrzennej, filologii angielskiej, lingwistyki stosowanej, administracji, zarządzania, geografii, europeistyki, polityki regionalnej, itp.

C

biologia, chemia

matematyka, biologia, język polski, język angielski

osobom łączącym przyszłość z medycyną, farmacją, stomatologią, weterynarią, pracownikom służby zdrowia np. rehabilitacji, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego; zainteresowanym, biotechnologią, leśnictwem, dietetyką, ogrodnictwem, rolnictwem, itp.

D

biologia, chemia, matematyka

matematyka, biologia, język polski, język angielski

osobom łączącym przyszłość z medycyną, farmacją, stomatologią, weterynarią, analityką, biotechnologią, pracownikom służby zdrowia np. rehabilitacji, pielęgniarstwa; zainteresowanym ratownictwem medycznym, itp.

E

 

język angielski oraz

do wyboru dwa spośród j.hiszpański/j.niemiecki/j.rosyjski /j.francuski*

lub matematyka lub  geografia

 

matematyka, geografia, język polski, język angielski

przyszłym studentom uczelni ekonomicznych, zainteresowanym tajemnicami bankowości, rynku kapitałowego i biznesu, przyszłym przedsiębiorcom, osobom zainteresowanym turystyką, stosunkami międzynarodowymi, filologią angielską, lingwistyką stosowaną, znawcom marketingu itp.

F

 

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

 

matematyka, historia, język polski, język angielski

 

 

miłośnikom literatury, pasjonatom teatru, wielbicielom filmu, przygotowującym się do studiowania np. prawa, socjologii, dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych, europeistyki, różnych filologii, zarządzania kulturą itp.

 

 
 

* Uwaga w klasie E: w przypadku wyboru dodatkowych przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym uczeń wybiera co najwyżej jeden język obcy oraz drugi przedmiot (Geografia lub Matematyka) albo dwa przedmioty spośród (Geografia, Matematyka). W przypadku wyboru dwóch przedmiotów spośród Geografia, Matematyka, drugi język obcy realizowany będzie na poziomie rozszerzonym.

Utworzenie grup językowych z drugiego języka obcego uzależnione będzie od ilości chętnych oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

 
We wszystkich klasach I LO i Technikum jako pierwszy język obcy nauczany będzie język angielski

Drugi język obcy nowożytny:

Kandydaci do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego będą mogli dokonać wyboru nauczanego drugiego języka obcego spośród: języka francuskiego, język hiszpańskiego, języka niemieckiego i języka rosyjskiego.Kandydat może również wybrać poziom zawansowania nauczanego języka:

Język francuski tylko poziom podstawowy ( nauczanie od podstaw);

Język hiszpański poziom podstawowy (nauczanie od podstaw) oraz kontynuacja przedmiotu nauczanego w gimnazjum;

Język niemiecki tylko kontynuacja;

Język rosyjski nauczanie od podstaw lub kontynuacja przedmiotu nauczanego w gimnazjum;

Powstanie określonych grup językowych będzie zależało od ilości chętnych.

W Technikum jako drugi język nauczany będzie język niemiecki, z tym że kandydat ma mozliwość wyboru nauczania od podstaw lub kontynuacji.

Ostateczne potwierdzenie wyboru drugiego języka i stopnia zawansowania będzie następowało podczas składania dokumentów potwierdzającyh wolę rozpoczęcia nauki.

Wybór przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w klasie IE następował będzie w czasie składania oryginalnych dokumentów przez kandydatów.
 

Zasady rekrutacji.

Kandydaci przyjmowani są do szkoły i wybranego oddziału w kolejności od najwyższej ilości zdobytych punktów rekrutacyjnych z uwzględnieniem szczególnych preferencji. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, które można przeczytać pod tym linkiem  oraz w zarządzeniu Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie.

Uczeń w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymuje punkty za:

  • Uczeń może maksymalnie uzyskać 200 pkt.
  • wynik egzaminu gimnazjalnego maksymalnie 100 punktów;
  • oceny z czterech punktowanych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum maksymalnie 72 punktów (celujący 18 pkt. bardzo dobry 17 pkt. dobry 14 pkt. dostateczny 8 pkt. dopuszczający 2 pkt);
  • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów;
  • osiągnięcie  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych maksymalnie 18 punktów;
  • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej maksymalnie 3 punkty.

Najważniejsze terminy procedury rekrutacyjnej:

 

Czynność

Od

Do:

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

14.05.2018

15.06.2018

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

22.06.2018 08:00

26.06.2018 15:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia.

04.07.2018 10:00

04.07.2018 10:00

Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki

04.07.2018 10:00

06.07.2018 14:00

Publikacja list przyjętych

09.07.2018 12:00

09.07.2018 12:00

 


Uwaga !

 
W powiecie kraśnickim rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzona będzie w oparciu o elektroniczny system naboru. Kandydat do szkoły będzie mógł przy pomocy przeglądarki internetowej wybrać szkołę i klasę, do której stara się o przyjęcie.  Instrukcje zwiazane z obsługą systemu elektronicznej rekrutacji gimnazjaliści mogą uzyskać w szkołach macierzystych, instrukcja  przygotowana przez firmę obsługującą system rekrutacji dostępna jest pod tym linkiem.

Brązowa Tarcza

Kalendarz

100 lat "Górki"

Projekty unijne

 

rpo

 

 

 

Ustawienia szablonu
Wybierz kolor
Red Green Blue Gray
Kolor tła
Kolor tekstu
Czcionka Google
Rozmiar czcionki
Krój czcionki
Scroll to top