Nasza Panorama

Zapraszamy na Dzień Drzwi Otwartych 28 kwietnia 2020

IV edycja Konkursu Twórczości Literackiej „Pisać każdy może... ”

REGULAMIN
I. ORGANIZATORZY: Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku – I LO im. T. Kościuszki, ul. Armii Krajowej 25, 23-200 Kraśnik
Patronat: Starostwo Powiatowe w KraśnikuII. CELE KONKURSU: 
- odkrywanie i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich, 
- inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej, 
- stwarzanie piszącym możliwości szerszej prezentacji własnej twórczości.

III. WARUNKI KONKURSU 
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie tekstów literackich w jednej lub obu kategoriach:
a) poezja – zestaw dwóch do pięciu wierszy; 
b) proza – tekst do 4 stron znormalizowanego wydruku komputerowego.
3. Tematyka prac dowolna. 
4. Nadesłane prace nie mogą być przed rozstrzygnięciem konkursu publikowane ani nagradzane w innych konkursach. 
5. Prace konkursowe w 4 egzemplarzach, podpisane godłem, z dołączoną kopertą opatrzoną tym samym godłem i zawierającą w środku następujące dane: imię i nazwisko autora, adres e-mail i nr telefonu oraz zgodę rodzica na przetwarzanie danych osobowych dziecka i publikację pracy (wzór w załączniku do regulaminu), a także imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna merytorycznego należy przesłać na adres, (informacje dodatkowe można uzyskać telefonicznie lub przez e-mail):
Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku 
ul. Armii Krajowej 25
Tel. i fax: 81 825 24 26
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


IV TERMINY
1. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 10 lutego 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego).
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w marcu 2017 r. w Zespole Szkół nr 1 w Kraśniku.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów. 

V. NAGRODY 
1. Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów. 
2. Laureaci konkursu otrzymują nagrody i wyróżnienia.
3. Organizatorzy nie wysyłają nagród, nagrody należy odebrać osobiście. 

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród. 
2. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
3. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do organizatorów. 

Zapraszamy i życzymy powodzenia.

Załącznik 1

Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE RODZICA

NA PRZETWARZANIE DANYCH DZIECKA i PUBLIKACJĘ PRACY

zgłoszonej na Konkurs Twórczości Literackiej „Pisać każdy może”

Dotyczy uczennicy/ucznia......................................................... ...........................

                                                         (nazwisko, imię, szkoła)

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie:

  • danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica/opiekuna prawnego (imię, nazwisko, adres e-mail, aktualny nr tel.),
  • wizerunku mojego dziecka w biuletynach informacyjnych oraz na stronie internetowej szkoły.
  • publikowanie pracy zgłoszonej na Konkurs.

przez Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku w związku z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Z 2002 r., z późn. zmianami).

........................ dn............................................   ......................................................................

                                                                                   (podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

Srebrna Tarcza

Brązowa Tarcza

Kalendarz

100 lat "Górki"

Projekty unijne

 

rpo

 

 

 

Ustawienia szablonu
Wybierz kolor
Red Green Blue Gray
Kolor tła
Kolor tekstu
Czcionka Google
Rozmiar czcionki
Krój czcionki
Scroll to top