Historia biblioteki szkolnej

 • 1918 r. - Początek gromadzenia szkolnych zbiorów bibliotecznych, które odbywało się głównie dzięki ofiarności społeczeństwa. Darczyńcami były osoby prywatne (m.in. sędzia z Warszawy Jan Wszelaki) oraz organizacje i stowarzyszenia (np. Polska Macierz Szkolna, 24 Pułk Ułanów).
 • 1939 r. - W związku z wybuchem wojny Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o tajnym nauczaniu i zabezpieczeniu majątku szkoły, w tym zbiorów bibliotecznych.
 • Wrzesień 1944 r. - Najwcześniejsza data w zachowanej księdze inwentarzowej. Wpisano wtedy ok. 200 woluminów. Były to zbiory przechowane przez okres okupacji. Na powojenny księgozbiór biblioteki złożyły się dary mieszkańców Kraśnika, a także Polonii Amerykańskiej.
 • 1976 r. - Połączenie księgozbioru biblioteki Liceum Ogólnokształcącego nr 1 ze zbiorami bibliotecznymi Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
 • 1981 r. - Do zbiorów biblioteki został włączony księgozbiór Medycznego Studium Zawodowego.
 • 2002 r. - Zainstalowanie 4 komputerów z dostępem do Internetu. Początek komputeryzacji zbiorów z wykorzystaniem bibliotecznego programu MOL. Przekształcenie biblioteki szkolnej w Szkolne Centrum Multimedialne.
 • 2007 r. - Modernizacja sieci komputerowej i wyposażenie biblioteki w nowy sprzęt i oprogramowanie multimedialne finansowane ze środków pomocowych EFS.

biblioteka

 

Zbiory

Książki - ponad 23300 egz. (w tym ok. 50 % stanowi literatura popularnonaukowa).

Zbiory specjalne - ponad 300 egz. (głównie kasety wideo i płyty DVD z ekranizacjami lektur szkolnych, filmami edukacyjni dotyczącymi współczesnych zagrożeń młodzieży i in.).

Czasopisma - 21 tytułów czasopism młodzieżowych oraz zakresu metodyk poszczególnych przedmiotów oraz psychologii i pedagogiki.Warsztat informacyjny

 • Księgozbiór podręczny.
 • Tradycyjne katalogi: alfabetyczny i rzeczowy.
 • Kartoteki bibliograficzne.
 • Teczki wycinków prasowych.
 • Baza danych programu MOL (obecnie zawierająca ok. 70 % księgozbioru).

Poprzez gromadzenie odpowiednich materiałów oraz ich opracowanie, biblioteka szkolna stara się wspomagać uczniów w poszukiwaniu informacji i zdobywaniu wiedzy. Służą temu lekcje biblioteczne oraz porady indywidualne. Jest to również miejsce, gdzie uczniowie mogą spędzić czas wolny. Zbiory biblioteczne oraz ważne rocznice związane z kulturą czy literaturą są tematem gazetek w korytarzu szkoły oraz w pomieszczeniu biblioteki.

Ustawienia szablonu
Wybierz kolor
Red Green Blue Gray
Kolor tła
Kolor tekstu
Czcionka Google
Rozmiar czcionki
Krój czcionki
Scroll to top