Nasza Panorama

Zapraszamy na Dzień Drzwi Otwartych 28 kwietnia 2020

Losy absolwenta Format MS Excel 97-2003

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej MS Excel 97-2003

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r.w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia  - link zewnętrzny od roku szkolnego 2019/2020 szkoły ponadpodstawowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  - link zewnętrzny szkoły ponadgimnazjalne

Podstawa programowa kształcenia w zawodach - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach  - link zewnętrzny w roku szkolnym 2019/2020 obowiązuje w klasach I, II, III Technikum Informatycznego - szkoła ponadgimnazjalna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach - link zewnętrzny w roku szkolnym 2019/2020 obowiązuje w klasie IV Technikum Informatycznego

Wniosek o zatwierdzenie programu nauczania w I LO - klasy I, II, III szkoła ponadgimnazjalna (podstawa programowa 2012)

Wniosek o zatwierdzenie programu nauczania w I LO - szkoła ponadpodstawowa klasa I (podstawa programowa 2018)

Wniosek o zatwierdzenie programu nauczania w Technikum nr 1 - szkoła ponadpodstawowa (podstawa programowa 2018)

Wniosek o zatwierdzenie programu nauczania w Technikum nr 1 - szkoła ponadgimnazjalna klasy I, II i III (podstawa programowa 2017)

Wniosek o zatwierdzenie programu nauczania w Technikum nr 1 - szkoła ponadgimnazjalna klasa IV (podstawa programowa 2012)

Liczba zrealizowanych godzin lekcyjnych Format MS Excel 97-2003

Wniosek o pozyczke mieszkaniowa z ZFSS

Umowa pozyczki mieszkaniowej z ZFSS

Wniosek o dofinasowanie wypoczynku pracownika z ZFSS

Wniosek o dofinasowanie wypoczynku dziecka z ZFSS

Wniosek o wypłacenie świadczenia pieniężnego z ZFSS

Wniosek o przyznanie pomocy rzeczowej ze środków ZFSS

Deklaracja uczestnictwa pracownika w wycieczce finasowanej ze śrdoków ZFSS

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Deklaracja przystapienia do egzaminu zawodowego  WORD

Wniosek o stypendium starosty Word

Regulamin PO WER 2018

Załączniki do regulaminu PO WER 2018

 

 

 

 

 

Srebrna Tarcza

Brązowa Tarcza

Kalendarz

100 lat "Górki"

Projekty unijne

 

rpo

 

 

 

Ustawienia szablonu
Wybierz kolor
Red Green Blue Gray
Kolor tła
Kolor tekstu
Czcionka Google
Rozmiar czcionki
Krój czcionki
Scroll to top